Zakończenie roku szkolnego dla klas IV

Zakończenie klas czwartych 

piątek 30 kwietnia 2021 roku według planu: 

 

10.00 Klasa 4EKe (kelnerzy) – sala 41 

10.30 Klasa 4EKe (porty) – sala 41 

 

10.00 Klasa 4ŻU (1-9) – sala 32 

10.30 Klasa 4ŻU (10-18) – sala 32 

11.00 Klasa 4ŻU (19-27) – sala 32