II semestr – informacje

Od jutra 18 stycznia 2021 roku wracamy do zajęć na następujących zasadach:

  • obowiązuje nowy plan lekcji, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły,

  • klasa 3A, 3ŻU, 3EKe (kelnerzy), 2EKe (porty) mają raz w tygodniu zajęcia stacjonarne (w szkole) w tym samym czasie i na takich samych zasadach jak przed świętami)

  • pozostałe zajęcia odbywają się zdalnie

Bożena Kotecka