Informacja o przedłużeniu zdalnego nauczania i terminie egzaminu maturalnego

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej zdalne nauczanie zostaje przedłużone do 24 maja 2020 roku.

Egzamin maturalny rozpocznie się prawdopodobnie od 8 czerwca 2020 roku i będzie tylko w formie pisemnej.