Wariacje z wieprzowiną – Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Mamy przyjemność poinformować, że w naszej szkole odbędzie się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

W turnieju mogą wziąć udział uczniowie kształcący się w Zawodzie Kucharz klas programowo najwyższych zasadniczej szkoły zawodowej.

Zapraszamy wszystkie szkoły z naszego województwa do uczestnictwa i zgłaszania zwycięzców wyłonionych w eliminacjach szkolnych do udziału w drugim etapie -wojewódzkim.

Prosimy zapoznać się z regulaminem umieszczonym na stronie www.zsspoz.pl w zakładce turniej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.12.18 r. na adres Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach:

Adres: 40-382 Katowice, ul. Roździeńska 25

e-mail: sekretariat@zsgkatowice.edu.pl

telefon 32 256 98 23

Załącznik dostępny na stronie www.zsspoz.pl w zakładce Turniej – Kucharz.

Etap wojewódzki odbędzie 24.01.2019 o godzinie 9.00. składa się z dwóch części: testu trwającego 60 min.części praktycznej trwającej 120 min.

Tematem przewodnim części praktycznej są Wariacje z wieprzowiną. Zadaniem ucznia w części praktycznej będzie wykonanie 4 porcji dania zasadniczego z wykorzystaniem wieprzowiny według własnej inwencji. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Nie dopuszcza się przywożenia surowców wstępnie przetworzonych, marynowanych itp. Będzie możliwość zamarynowania mięsa i skorzystania z pakowarki próżniowej na miejscu bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu.

Organizator zapewnia salę wyposażoną w stanowiska pracy i piece z płytą elektryczną, piec konwekcyjny, vacum, sous vide oraz podstawowy sprzęt gastronomiczny, talerze do dania zasadniczego. Sprzęt specjalistyczny i surowce zapewnia uczestnik, dopuszcza się talerze przywiezione przez uczestnika.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 32 256 98 23