UWAGA

W dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2019 roku zajęcia odbywają się według zmienionego planu, który jest dostępny w zakładce zastępstwa oraz w dzienniku elektronicznym VULCAN (zmiany dokonywane są sukcesywnie na każdy kolejny dzień)