Odbiór dyplomów

Absolwenci Technikum nr 3, którzy zdali egzaminy w dwóch kwalifikacjach, mogą odbierać w sekretariacie szkoły dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zapraszamy!