MATURZYŚCI – WAŻNE

Zgodnie z procedurami organizacji egzaminu maturalnego na tablicy ogłoszeń (obok sali 28) znajduje się harmonogram egzaminów ustnych. Proszę o zapoznanie się z terminami i zgłoszenie ewentualnych błędów do wicedyrektora. Listy na egzamin pisemne są do wglądu u wicedyrektora.

Na stronach OKE  w Jaworznie znajduje się zakładka serwis dla maturzystów. Wszyscy maturzyści otrzymali loginy i hasła dostępu. Do końca lutego należało sprawdzić poprawność danych. Ostateczny termin zgłaszania ewentualnych błędów upływa 2 marca 2018. Loginy i hasła dostępu będą potrzebne do sprawdzenia wyników egzaminu, dlatego też należy je zachować.

Jednocześnie przypominam, że w zakładce dotyczącej egzaminów znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące matury, w tym między innymi:

  • harmonogram przeprowadzania egzaminów w roku 2018,

  • komunikat o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminów

  • komunikat o pr,zyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym,

  • procedura organizacji egzaminu maturalnego,

  • wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017 – 2018.