MATURA

Informuję, że aktualne terminy egzaminów maturalnych w 2019 roku znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce egzaminy / matura oraz na tablicy ogłoszeń (obok sali 28).

Harmonogram egzaminów ustnych znajduje się na tablicy informacyjnej (obok sali 28).

Na stronie internetowej szkoły znajdują się procedury, informacje o dostosowaniach oraz wewnątrzszkolna instrukcja organizacji egzaminu, gdzie dostępne są wszystkie niezbędne informacje.

Wszystkie informacje znajdują się również na stronach internetowych OKE w Jaworznie oraz CKE

Zapraszam maturzystów na spotkanie dotyczące organizacji egzaminów w roku 2019. Spotkanie odbędzie się w piątek 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00 w sali 33. Obecność maturzystów obowiązkowa.

Bożena Kotecka