Matura w 2021 roku

18 grudnia 2020 roku zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie dotyczące organizacji egzaminów w 2021 roku.

Najważniejsze informacje z w/w rozporządzenia:

  1. w 2021 roku egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej

  2. w 2021 roku egzamin maturalny w części ustnej przeprowadza się jedynie, gdy jest to niezbędne w toku rekrutacji na uczelnie zagraniczne lub w celu zrealizowania umowy międzynarodowej 

  3. w 2021 roku absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego

  4. w 2021 roku absolwent może przystąpić do nie więcej niż niż 6 przedmiotów dodatkowych

  5. do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego mogą przystąpić jedynie absolwenci spełniający wymagania z pkt. 2

  6. w terminie do 7 lutego 2021 roku uczeń lub absolwent może dokonać zmian w deklaracji maturalnej

  7. w terminie do  7 lutego 2021 roku uczeń lub absolwent przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego – w przeciwnym wypadku egzaminu ustnego nie przeprowadza się

W związku z tym wszyscy, którzy nie chcą zdawać egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego muszą dokonać zmian w deklaracji do dnia 7 lutego 2021 roku. Będę dostępna w tej sprawie po feriach zimowych w poniedziałki i piątki od 9.00 do 12.00. W przypadku, gdy ktoś nie może przyjść w tym terminie proszę o telefoniczne lub mailowe ustalenie innego.

Bożena Kotecka

b.kotecka@zsgkatowice.edu.pl