LOGO PROGRAMU

Wybieramy logo programu Erasmus+ „Hooked on math – Uzależnieni od matematyki” Uczniowie każdej ze szkół (Łotwa, Włochy i Polska) przygotowali po 4 propozycje. Projekt, który uzyska największą liczbę głosów zostanie uznany za oficjalne logo. Można wybrać tylko jedno logo. Prosimy o oddawanie głosów.

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccJhrE-PmV7gArp2FiQ5l3goCE2FxbQEVqr-lPHGHkRv0MoQ/viewform