List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Szanowni Państwo, 

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych: treść listu >>

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny