egzamin maturalny

Zgodnie z procedurami organizacji egzaminu maturalnego na tablicy ogłoszeń (obok sali 28) znajduje się harmonogram egzaminów ustnych.

Harmonogram egzaminów

Procedury 2017/2018

Dostosowania

Materiały i przybory pomocnicze

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018: czytaj

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2018 roku: